Projekthantering i SharePoint Online

Är det svårt att ha kontroll och översikt över alla aktivaprojekt? Röriga mappstrukturer som varken ger översikt eller någon informationutöver mappnamnet. Har ni behov av att dela information med externa parter inomett projekt? Eller saknar ni kanske möjlighet att nå projektdokumenten var niän befinner er? Det finns många utmaningar kring hantering av dokument koppladetill projekt. […]

Arbetsplats i molnet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

Vi söker en kommunikativ Projektkoordinator – SharePoint Online & Teams

Söker du en utvecklande och utmanande roll på ett roligt ställe med smarta människor? Vi söker en projektkoordinator för att hjälpa kunden strukturera, koordinera och driva framåt diverse frågeställningar inom SharePoint Online och Teams. Så som implementering av nya processer och systemstöd. I rollen ingår uppdatering av projektflöden, att bistå utvecklaren med t.ex. att identifiera […]

PC i molnet

Vi har under många år hjälpt våra kunder till molnet och då främst till Microsoft 365. Nu när många använder fler och fler tjänster och appar som ingår i Microsoft 365 så har vi även fått frågan om det går att köra sin dator i Microsoft 365? Svaret på det är ja! Windows Virtual Desktop-tjänsten […]

8 tips som underlättar för hackaren

Tidigare handlade det om berömmelse, men den tiden är sedan länge förbi.Nuförtiden handlar det om pengar eller i vissa lägen att förstöra. Målet för hackaren är att komma in på nätverket för att därefter kunna jobba sig inåt mot mer centrala delar av IT-miljön.Vill du vara den svaga länken, så kan du följa nedanstående tips […]

Tre fallgropar på vägen mot dokumenthantering i molnet

Vi får ibland frågan eller får hjälpa företag som tycker att det har kommit igång bra, men känner att de har gått vilse med dokumenthanteringen i molnet. Nedan följer tre vanliga fallgropar som vi upplever är anledningen till att dessa projekt strandar. Samma struktur på annat ställe Ett vanligt misstag är att kopiera över ett […]

Tyckte du gymnasiematten var svår?

Gymnasiematte och kunskapsnivåer. Det handlar om att vi i och med att vi tar ett steg upp för en kunskapstrappa får en bättre förståelse för det föregående steget.

Tyckte du att gymnasiematten var svår? Jag hör ofta att ungdomar, och även ibland deras föräldrar, sliter med matten och tycker att den är svår. Det gäller oavsett om man går på högstadiet, gymnasiet eller högskolan.

Vem styr din vardag?

Det första jag gör när jag kommer till jobbet är att slå upp datorn, öppna Outlook och titta igenom… min kalender. Under många år hade jag standardinställningen som innebär att ett klick på Outlook-ikonen ledde till inkorgen.

Dalamyllan

Oavsett om jag är på Microsoft-konferens i USA, på ett seminarium om trender i Stockholm eller deltar i ett webinar så pratar man ofta om större företag som har 500 medarbetare eller fler.