Dalamyllan

Oavsett om jag är på Microsoft-konferens i USA, på ett seminarium om trender i Stockholm eller deltar i ett webinar så pratar man ofta om större företag som har 500 medarbetare eller fler.

Eftersom det inte dräller av företag i den storleken i Dalarna samt att Sverige till största del består av mindre och medelstora företag, så ställer jag mig därför alltid frågan: Hur kan det här anpassas till Dalamyllan?

Alltså, hur översätter vi bäst den här nya tekniken och insikterna för att skapa värde för små och medelstora företag i vår närhet. När vi plockade ner ”adoption and change management” till dalamyllan blev det exempelvis Arbetssätt som tjänst som fokuserar på hur man hjälper företag att bättre ta vara på sin investering av både medarbetare och Office 365 i sin verksamhet med fokus på arbetssätt.

Vår fördel att delta på dessa omvärldsbevakande aktiviteter är att det ger oss möjligheten att ligga i framkant med vad som är på gång samt justera vår egen kompass mot framtiden. Med anledning av att vi fokuserar på mindre och mellanstora företag, så kan vi ofta implementera de nya insikterna snabbare än de stora företagen.

/Mika

Relaterade stories