Utbildningar inom IT

Utbildningar

Vi utbildar personer, team och organisationer som behöver fylla på med kunskap för att anamma ett nytt arbetssätt eller utveckla den kännedom som redan finns. Vi är särskilt inriktade på Microsoft 365, där vi erbjuder utbildningar som stärker samarbetet och kommunikationen, samtidigt som både effektiviteten och enkelheten får sig ett uppsving. I samma anda kan vi vara rådgivare och bollplank till enskilda personer eller hela arbetslag. Det kan vara en utmaning att välja väg i djungeln av nya lösningar, där kan vi vara med och rådge er för att underlätta valet och utvinna den största nyttan i er verksamhet. Vi kan också ge råd i sammanhang som rör den digitala mognaden hos er, där vi kan stötta er i att identifiera svaga punkter och föreslå

Nu har jag glömt bort hur man gjorde

Grundutbildning för er som arbetar i SharePoint och Teams.

Redaktörsutbildning för SharePoint

Grundutbildning för dig som ska publicera, komplettera och redigera i SharePoint.

Gemensamt arbetssätt i den digitala arbetsmiljön

Utbildningar som ger fördjupade kunskaper i Microsoft 365-miljö.

Internkommunikation

Effektfulla råd och goda kunskaper för att uppnå fungerande internkommunikation.

Trygg & säker

Utbildningar som höjer medvetenheten och kunskapen kring digital säkerhet.

Exakt det ni behöver

Uppdragsutbildning som utgår från era förutsättningar och digitala miljö.

Kom igång med Copilot för Microsoft 365

Copilot är Microsofts AI-verktyg som kommer göra stor skillnad för oss som arbetar i Microsoft-miljö. Vi kommer att spara tid, minska frustrationen och öka effektiviteten – bland annat.

Det som är viktigt att veta inför användandet av Copilot är att det krävs en del konfiguration för att allt ska fungera tillfredsställande och att säkerheten bibehålls i er IT-miljö. Vi hjälper er gärna!