Gemensamt arbetssätt i er digitala arbetsmiljö

Genom att hitta ett gemensamt arbetssätt, som fungerar för alla, kommer ni att kunna nyttja era digitala fördelar fullt ut. Att ha all nödvändig teknik, rätt appar och verksamhetsnära verktyg är en bra början. Men den kanske i särklass största utmaningen är att få alla i organisationen att använda de verktyg som finns – på ett klokt sätt. Efter utbildningsinsatsen har ni riktigt goda förutsättningar och jobba på ett likvärdigt och effektivt sätt, där alla känner sig trygga och bekväma i den digitala miljön.

Utbildningen genomförs i tre block. Vi rekommenderar er att välja utbildningen i sin helhet, men det är självklart möjligt att välja enskilda block.

Innehåll:

– Dokument och arbetssätt
– Produktivitet och planering
– Kommunikation och samarbete

Marita Arnesson utbildare

Har du en fråga?

Kontakta Marita!
marita@triatech.se

Utbildningsblocken

Dokument & arbetssätt
Innehåll

Skapa, spara och hitta dokument
Dela och samarbeta i dokument
Appar för dator och telefon
Smarta arbetssätt i dokumenten
Vårt gemensamma arbetssätt


Löfte

Ni känner er trygga och bekväma i SharePoint och Teams och har kunskaper som bidrar till att ni kan utveckla ett gemensamt arbetssätt som förenklar och effektiviserar.


Fokus på

SharePoint, Teams, OneDrive, Appar i Microsoft 365

Produktivitet & planering
Innehåll

Din och andras tid
Strategier för givande möten
Koll på detaljer och helhet
Hantera flödet av information
Små tips som gör stor skillnad
Gemensamt förhållningssätt


Löfte

Ni får kunskaper och insikter om ni kan samarbeta, agera och planera för att frigöra tid och samtidigt öka effektiviteten och harmonin.


Fokus på

OneNote, ToDo, Outlook, Teams

Kommunikation & samarbete
Innehåll

Strategier för internkommunikation
Samarbete och delaktighet i Teams
Meningsfulla möten och dialog
Gemensamma uppgifter
Vårt gemensamma arbetssätt

Löfte

Ni känner er trygga och bekväma i SharePoint och Teams och har kunskaper som bidrar till att ni kan utveckla ett gemensamt arbetssätt som förenklar och effektiviserar.

Fokus på

Samarbete, Kommunikation, Teams, Planeringsverktyg i Microsoft 365