Säkerhet i din verksamhet, TriaTech IT AB hjälper dig

Säkerhet

TriaTech är vassa på säkerhet och arbetar proaktivt med världsomspännande bevakning. Vi följer noga security guidlines och samarbetar dessutom med högkompetenta partners. Det möjliggör för oss att utlova aktuella lösningar för att uppnå högsta möjliga säkerhet.

Ett enda klick kan få förödande konsekvenser, både för enskilda individer och för hela organisationer. De flesta av oss vet att faran kan lura runt hörnet, men vår erfarenhet och aktuell forskning visar att de flesta företag har ett begränsat skydd mot attacker och
intrång.

Vi är också högst medvetna om att avancerade säkerhetslösningar behöver kompletteras med vaksamhet och medvetenhet. Av erfarenhet vet vi att utbildningar, attacksimuleringar och återkommande microträning mer eller mindre är ett måste för att undvika obehagliga överraskningar.

Vet du vilken som är den vanligaste vägen in vid en cyberattack? Det är via vår e-post, oftast via en länk eller en bifogad fil som kan vara väldigt svår att se är skadlig innan du hunnit klicka på den.   Ofta kommer cyberbrottslingar över våra inloggningsuppgifter och kan i nästa steg använda dessa för att ta sig vidare in i organisationen eller nå andra med hjälp av ditt konto. I de värsta fallen låses hela IT-miljöer ner och lösensummor krävs – det är det som kallas för ransomware och dessa attacker ökar mångfalt för varje år som går.   

Men det finns tekniker som kan hjälpa till att skydda oss. Idag är multifaktorautentisering näst intill en ”hygienfaktor” som alla företag  bara måste implementera. Våra rekommendationer är att göra det ihop med en central hantering av enheter som innebär ytterligare möjligheter till ökad säkerhet och kan bidra till ökad användarvänlighet och trygghet. Utöver detta finns det även flera ytterligare säkerhetstekniker hos Microsoft som vi hjälper våra kunder implementera – för att lyfta lite av ansvaret från oss användare och dra nytta av tekniken.   

Det är superviktigt att ha backup på din data även när du använder Microsoft 365. För även om du lagrar din företagsdata i den här fantastiska molnbaserade produktivitetssviten – betyder det inte att du kan luta dig tillbaka och tro all din data är säkrad.  

Microsoft har säkerhetsåtgärder och redundansmekanismer på plats för att skydda dina data i deras molnmiljö. Men grejen är den att ingen är helt immun mot potentiella katastrofer. Tänk dig om du eller någon annan råkar radera något viktigt, eller om någon hacker med dåliga avsikter lyckas smyga in och förstöra dina grejer. Det skulle vara en mardröm, eller hur?  

Så, för att vara på den säkra sidan, är det smart att ha en separat backup-lösning för dina Microsoft 365-data. På så sätt kan du vara trygg i vetskapen om att du har en trygg backup av dina filer, e-postmeddelanden och allt annat viktigt om något skulle gå galet.  

Med Microsoft 365 Backup får du:  

 • Skydd mot dataförluster: Även om Microsoft 365 erbjuder olika säkerhetsåtgärder och redundansmekanismer, kan det fortfarande uppstå situationer där data går förlorade. Det kan vara på grund av användarfel, tekniska problem, skadlig programvara eller andra oförutsedda händelser. Genom att ha en separat backup säkerställer du att dina viktiga filer och data kan återställas om olyckan skulle vara framme.  
   
 • Flexibilitet och kontroll: Att ha en backup av din Microsoft 365-data ger dig flexibilitet och kontroll över dina egna data. Du kan enkelt återställa filer eller förlorade data via TriaTech utan att behöva förlita dig enbart på Microsofts återställningsprocesser.   
   
 • Förebyggande av säkerhetshot: En backup-lösning för Microsoft 365 kan också hjälpa till att förebygga säkerhetshot och skadlig programvara. Om exempelvis ransomware skulle infektera ditt Microsoft 365-konto och kryptera dina filer, kan du använda backupen för att återställa dina data och undvika att betala lösen till angriparna. En backup ger dig en extra lager av skydd och minimerar riskerna för dataintrång och förluster.  
   

Genom att ha backup på Microsoft 365-data kan du alltså skydda dig mot dataförluster, ha flexibilitet och kontroll över dina egna data samt förebygga säkerhetshot. Dessa tre argument understryker vikten av att investera i en pålitlig backup-lösning för att säkerställa att dina värdefulla data är trygga och tillgängliga.  

I Microsoft 365 Business Premium-licensen ingår idag ett mycket kvalitativt antivirus – Microsoft Defender for Business. Microsoft Defender erbjuder en heltäckande lösning för slutpunktssäkerhet. Den hjälper dig att skydda ditt företag så att du kan fokusera på din verksamhet istället.   

Förutsättning för att använda detta antivirus är att enheterna (datorer och mobiler) finns i Intune och Microsoft 365 Business Premium eller motsvarande licens.  Utöver Microsoft Defender for Business erbjuder vi Panda Antivirus. Det kan vara ett mer fördelaktigt alternativ de gånger du är i behov av att kombinera ditt antivirus med patchhantering eller har en stor variation av Microsoft-licenser.  

TriaTech Tillit är en tjänst som innebär att er säkerhet bevakas kontinuerligt. Genom att låta våra kompetenta IT-strateger systematisk övervaka, identifiera, rapportera och föreslå åtgärder höjer ni er säkerhet.

I avtalet TriaTech Tillit ingår:

 • Kartläggning och omvärldsbevakning
 • Microsoft Secure Score
 • Gradering och förslag av säkerhetshöjande åtgärder
 • Bevakning av er IT-miljö med larmfunktion som vid upprepade intrångsförsök kopplas till vår Helpdesk
 • Månadsvis rapportering

Höj medvetenheten med utbildning! Genom att aktivera och använda rätt teknik kan man som företag uppnå ett bra skydd mot säkerhetshot. Dock kan det vara bra att också se över och löpande arbeta med att höja medarbetarnas medvetenhet kring de hot och situationer som kan uppstå – då vi användare och den mänskliga faktorn är företagets största attackyta.   

Vår tjänst ”Mikroträning och attacksimulering” innehåller:  

 • Kontinuerliga och löpande utbildningar  
 • Korta inlärningsmoment (bara 5 minuter!)  
 • Attacksimuleringar via mailen varje månad  
 • Mikroträningen och attacksimuleringar bygger på och uppdateras på tusentals aktuella hot  
 • Individuell utbildningsplan, där inlärningsmomenten baseras på dina tidigare aktiviteter och respons på simulerade attacker  

Har du koll på vilka du har delat dokument med? Vet du vilka dokument och mappar du har delat? Vet du vilka Teams-ytor som har externa gäster?  

Microsoft har gjort det enkelt att dela. Vi kan dela direkt från filer, från SharePoint, Teams eller till och med skicka filer i Teams-chattar. Nästan varje gång detta händer skapas unika behörigheter och kanske till och med anonyma länkar. Men med dessa möjligheter följer vissa utmaningar som att få överblick och kontroll på delade dokument, att se vilka dokument är delade med anonyma länkar, omedvetna informationsläckor och att leva upp till GDPR-lagstiftning.  

För att få kontroll och översikt har verktyget Insikter och regelverk skapats och det ger möjlighet att bland annat: 

 • Kontrollera extern delning   
 • Enkelt hålla reda på vem som har tillgång till vad  
 • Hantera och upprätthålla medlemskap i Teams utan att spendera massor av tid på att underhålla och granska inställningar   
 • Förstå vilket känsligt innehåll som har delats för mycket eller vilka användare som kan ha tillgång till filer och information de inte borde  
 • Granska anonyma länkar regelbundet för göra dem ogiltiga eller helt att ta bort dem för att begränsa delning av information  

Företagsanpassade utbildningar och föreläsningar med människor i fokus. Vår önskan är att bidra till att höja medvetenheten internt hos företag genom att berätta och upplysa om de risker som finns i vår digitala värld, samt hur man kan undvika fallgroparna.