Kom igång med Copilot

Copilot för Microsoft 365  kommer göra stor skillnad för oss som arbetar i Microsoft-miljö. Vi kommer att spara tid, bespara oss en del frustration och öka effektiviteten – bland annat.

Det som är viktigt att veta inför användandet av Copilot är att det krävs en del eftertänksamhet och konfiguration för att allt ska fungera tillfredsställande och att säkerheten bibehålls i er IT-miljö. 

För att er satsning på Copilot snabbt ska bli ett effektivt och säkert verktyg i er verksamhet, kommer vi under våren erbjuda ett stöd i några genomtänkta steg.

Självklart kan ni också boka in oss för en visning för att sedan bestämma hur ni vill gå vidare.

Vi hjälper er komma igång

Workshop

Workshop där vi tillsammans med er identifierar önskad effekt och användningsområden samt vilka hos er som behöver ges tillgång till Copilot.

Under passet får ni också veta mer om Copilot ur er verksamhets perspektiv samt vad ni behöver tänka på för att få hög utväxling och samtidigt behålla säkerheten i er digitala miljö.

Workshop 

Utifrån resultatet från den första workshopen föreslår vi på vilket sätt ni kan använda Copilot i er verksamhet. Vårt fokus är att ni snabbt ska komma igång och få full effekt så snart som möjligt.

Förslaget övergår i nästa steg till att genomföra nödvändiga inställningar för hög användbarhet och bibehållen säkerhet.

Konfiguration och säkerhet

Utifrån det vi kommit fram till i workshoparna gör våra konsulter nödvändiga inställningar och kontrollerar säkerheten i er digitala miljö.

Vi ser också över vilka behörigheter och delningar som är aktuella hos er, så att vi kan göra nödvändiga förändringar.

Införande och utbildning

Licenserna är aktiverade och alla konfigurationer är gjorda, så nu är det tryggt att använda Copilot i er verksamhet.

För att ni ska ges de bästa förutsättningarna utbildar vi de hos er som ska använda Copilot. Utbildningen ger kunskap om hur man jobbar i den vanligaste apparna och hur man specifikt använder Copilot.

Kontakt

Bokning av workshop
Christoffer Jacobsson
christoffer@triatech.se
0243-79 79 07

Tekniskt finlir
Roger Hübbert
roger@triatech.se
0243-79 79 03

Copilot generellt
Marita Arnesson
marita@triatech.se
0243-79 79 19

Copilot för Microsoft 365

Copilot webinar med Triatech

Microsoft Copilot för Microsoft 365 är ett AI-baserat verktyg som förenklar och effektiviserar arbetet i exempelvis Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams. Du kan bland annat få hjälp med att skriva utkast, sammanfatta innehåll i omfattande dokument, skapa en presentationer och hitta exakt det du behöver.

 • Copilot i Word skriver, redigerar, sammanfattar och skapar samtidigt som användaren arbetar.
 • Copilot i PowerPoint förenklar skapandeprocessen genom att förvandla användarens idéer via vanligt språk till en designad presentation.
 • Copilot i Excel tar del av insikter, hittar korrelationer och skapar professionella datavisualiseringar på nolltid.
 • Copilot i Outlook kan hjälpa till att effektivisera och hantera inkorgen så att mer av användarens tid kan spenderas på att faktiskt kommunicera.
 • Copilot i Teams gör möten mer produktiva genom att transkribera i realtid och skapa att göra-listor eller påminnelser utefter vad som sades på mötet.

 

Copilot lanserades i Sverige i januari 2024. I slutet av april började svenskan stödjas.

Några ord om förutsättningarna

Vi på TriaTech har jobbat en hel del med inledande tester och även installerat några licenser i en intern testgrupp, så som vi rekommenderar alla att göra.

Det finns flera olika Copilot licenser:
• Copilot Pro för – för hemmet.
• Copilot för Microsoft 365 – för arbetsrelaterade sammanhang.
• Copilot Studio – för lite mera avancerade inställningar för att skapa egna Copilots för olika riktade användningsområden.

Copilot Studio jobbar vi en del med just nu. Vi ser att det kan bli intressant för många företag i ett andra steg. Vi kan berätta mer om det om ni har intresse av det, som innebär en extra licens.

Copilot för Microsoft 365 är den som är mest aktuell för företag just nu. Licensens kostar 30 dollar per månad, men Microsoft tillåter enbart licenser på årsbasis, vilket innebär strax under 4 000 kronor år/användare.
För att Copilot ska fungera behövs en del inställningar göras för att överhuvudtaget få tillgång till funktionerna. Vi kan självklart kolla på vilka specifika inställningar som behövs i er miljö.

Några ytterligare förutsättningar med Copilot för Microsoft 365
För att komma i gång med de funktioner som finns i Copilot för Microsoft 365 måste operativsystemet vara uppdaterat till Windows 11, version 23H2. Ni behöver också använda de nyaste versionerna av Teams och Outlook.

På svenska under mars
Copilot för Microsoft 365 finns just nu bara att tillgå på engelska, vilket påverkar funktionerna något. Enligt Microsoft ska vi under mars månad kunna använda Copilot för Microsoft 365 på svenska. Självklart kan ni redan nu börja testa funktionerna, så att ni har en grundläggande förståelse för vad man göra. Jag använder till exempel Copilot i Teams för att summera, ställa frågor om dokument och möten samt för att få svar på frågor där informationen hämtas från webbplatser och i den LLM som gör Chat GPT så bra.

Säkerhet och integritet
Sen är det viktigt att vi informerar er om säkerheten. Dels generella säkerhetsnivåer, men också särskilt för era dokumentbibliotek i exempelvis SharePoint och OneDrive där även integriteten är viktig att ta hänsyn till. Copilot kan användas för att söka information i era dokumentbibliotek och i det sammanhanget är det viktigt att rätt behörigheter är satta samt att ni har koll på hur dokumenten delas idag, så att inte känslig information hamnar i fel händer. Så innan alla på ett förtag börjar använda Copilot rekommenderar vi er att anlita oss för att kartlägga era behörigheter och delningar i SharePoint och Teams.

Mer information som kan vara viktig:

För att använda Microsoft Copilot för Microsoft 365 behöver du uppfylla vissa förutsättningar. Låt oss gå igenom dem:

1. Licenskrav:
Användaren måste ha en grundläggande licens tilldelad för att använda Copilot för Microsoft 365.

 • Microsoft 365 E5
 • Microsoft 365 E3
 • Office 365 E3
 • Office 365 E5
 • Microsoft 365 Business Standard
 • Microsoft 365 Business Premium

2. Microsoft 365 Apps:

 • Microsoft 365 Apps ( Senaste Officepaketet) måste vara implementerade.
 • Notera att för att Copilot ska fungera i Word Online, Excel Online och PowerPoint Online måste du ha tredjepartscookies aktiverade.

3. Microsoft Entra ID: Användare måste ha Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory) konton.

4. Microsoft OneDrive:
Vissa funktioner i Microsoft Copilot för Microsoft 365, som filåterställning och OneDrive-hantering, kräver att användare har ett OneDrive-konto.

5. Microsoft Outlook:

 • Microsoft Copilot för Microsoft 365 fungerar med det nya Outlook (för Windows och Mac), som för närvarande är i förhandsversion.
 • Användare kan växla till det nya Outlook genom att välja “Prova det nya Outlook” i sin befintliga Outlook-klient.
 • För att Copilot ska visas i det nya Outlook måste du synkronisera dina Microsoft 365-inställningar.

 

6. Microsoft Teams (Nya Teams): har snabbmeny.