Utbildningsinsats med exakt det ni behöver

Om ni behöver en utbildningsinsats som till fullo utgår från era förutsättningar, er digitala miljö, era behov och utmaningar bidrar vi gärna till det. Vi lyssnar in era behov, föreslår och genomför en utbildning som blir exakt det ni behöver.

Vi lyssnar in er uppfattning om ert nuläge och levererar en insats som är exakt det ni behöver. Vårt löfte är att utbildningsinsatsen ska bana väg för att nå den utveckling ni behöver i er verksamhet.

Exempel på innehåll:

– Samarbete och kommunikation i Teams
– Dokumenthantering i SharePoint
– Insats för att uppnå ett gemensamt arbetssätt
– Effektivisera arbetet med de verktyg ni redan har
– Strategier och verktyg för internkommunikation

Marita Arnesson utbildare

Har du en fråga?

Kontakta Marita!
marita@triatech.se