Trygg & säker

Cyberbrottsligheten omsätter idag mer pengar än droghandeln. Allt fler, från multinationella organisationer till små lokala företag, blir utsatta för olika former av datarelaterad brottslighet. Att ha avsedda programvaror är ett sätt att skydda sig. Lika viktigt är det att alla medarbetare i en organisation har kunskap om de fällor som finns och som många av oss utsätts för på daglig basis.

Efter utbildningen/föredraget har ni kunskap och insikt om de vanligaste fällorna och hur ni undviker dem, samt hur individen och organisationen behöver tänka i en nära framtid.

Innehåll:

– Nuläge i omvärlden
– Vad kan vi förvänta oss idag och imorgon?
– Vad är en tillräcklig säkerhetsnivå?
– Do’s and dont’s
– Individuell försiktighet
– Organisatorisk försiktighet

Mika Toivanen

Har du en fråga?

Kontakta Mika!
mika@triatech.se

Microträning Nimblr

Höj säkerheten med microträning och simulerade attacker

TriaTech är partners till IT-säkerhetsföretaget Nimblr, som är specialiserade på att öka säkerhetsmedvetenheten genom bland annat e-learning och simuleringar.

Nimblrs simuleringar och utbildningsprogram bygger på en holistisk inlärningsmodell som består av korta, effektiva inlärningsmoment som är särskilt utformade för kunskapsbaserad förståelse med målet att förändra beteendet. I praktiken innebär det att en användare sällan behöver avsätta mer än fem minuter för ett enskilt inlärningsmoment. Varje interaktion med användaren baseras på tidigare aktiviteter och integreras naturligt i det dagliga arbetsflödet.