Power BI ger liv till dina siffror!

Power BI för visualisering av data

Önskar ni se orderingången i realtid? Eller se resultatet av en kundundersökning? Se vilka säljare som sålt bäst under januari månad?

Dalamyllan

Oavsett om jag är på Microsoft-konferens i USA, på ett seminarium om trender i Stockholm eller deltar i ett webinar så pratar man ofta om större företag som har 500 medarbetare eller fler.