Ingår säkerhetskopiering i Microsoft Office 365?

Många tror att backup ingår i Microsoft 365-abonnemanget – men nej, det gör dem faktiskt inte!
Microsoft 365 Backup

Microsoft 365 är en fantastiskt bra och prisvärd tjänsteplattform för funktioner som e-post, dokumenthantering och kommunikation. Denna tjänst hanteras av Microsoft, som har datacenter placerade överallt i världen med mycket hög säkerhet och redundans. Ansvaret för tillgänglighet av tjänsterna ligger hos leverantören Microsoft, men ansvaret för att säkra upp ditt eget data i miljön ligger till stor del på dig som företag.

Microsoft uppger att de utför traditionella säkerhetskopior av Office 365-servrar två veckor tillbaka i tiden, men dessa är i första hand till för internt bruk utifall de råkar ut för en katastrofal händelse som slår ut stora volymer av kunddata.

Vilka återställningsmöjligheter

Behöver man återställa till exempel delar av en webbplats i SharePoint Online via Microsoft, så tar det uppemot en vecka att få detta genomfört via Microsoft samt att de återställer hela webbplatsen till en viss tidpunkt. Detta innebär då att du inte kan jobba i den aktuella webbplatsen innan den är återställd eftersom Microsoft återställer hela webbplatsen till ett visst datum.

Det finns viss möjlighet till återställning av data i de olika tjänsterna via papperskorgar som du som företag kan hantera själv, men alla dessa är tidsbegränsade i någon form och efter 93 dagar är det i princip omöjligt att återställa borttagna data utan någon form av kompletterande backup. Till exempel e-postmeddelanden som har raderats och tagits bort från papperskorgen ligger kvar i 14 dagar som standard, en kanal eller filer i Teams som har raderats kan återställas inom 21–30 dagar. Det finns även viss typ av data som inte ens har papperskorgslägen för återställning, där medlemskap i grupper och behörigheter är några exempel.

Microsoft 365 Backup

Frågan om backup och återställning som tidigare har varit en extremt viktig fråga för alla företag, verkar nu glömmas av helt. Även om man lyfter ut sin data i molnet, så behöver man gå igenom vilken typ av återställning av data man han tillgång till och vad man bör komplettera med. Vi på TriaTech rekommenderar att företag använder någon form av kompletterande backuptjänst för att få en enkel och smidig möjlighet att återställa data direkt till er produktionsmiljö. Extern Microsoft 365 Backup ger tillgång till snabb återställning av data från enstaka objekt till hela webbplatser.

/Jörgen

Relaterade stories