Tyckte du gymnasiematten var svår?

Tyckte du att gymnasiematten var svår? Jag hör ofta att ungdomar, och även ibland deras föräldrar, sliter med matten och tycker att den är svår. Det gäller oavsett om man går på högstadiet, gymnasiet eller högskolan.

Jag har även reflekterat över det faktum att vi ofta upplever saker annorlunda i backspegeln. Som att högstadiematten inte längre upplevs som svår när vi börjat på gymnasiet.

Jag tror att det handlar om att vi i och med att vi tar ett steg upp för en kunskapstrappa får en bättre förståelse för det föregående steget. Och det är utifrån det insikten som jag arbetar med utbildning av mina medarbetare. Från mitt perspektiv är det självklart att vi behöver ha en högre kunskapsnivå än vad som egentligen ”behövs” för att vi ska kunna hjälpa våra kunder på ett tryggt och kompetent sätt.

För att kunna se helheten behöver vi känna oss helt och hållet hemma med de olika delarna. När vi deltar i olika spetsutbildningar är vi ofta det enda ”lilla” företaget som är representerat. Jag är riktigt stolt över mina kollegor som är väldigt kompetenta inom sina respektive områden och även gör andra bättre genom att dela på sin kunskap.

/Mika

Relaterade stories