Projekthantering i SharePoint Online

Är det svårt att ha kontroll och översikt över alla aktiva
projekt? Röriga mappstrukturer som varken ger översikt eller någon information
utöver mappnamnet. Har ni behov av att dela information med externa parter inom
ett projekt? Eller saknar ni kanske möjlighet att nå projektdokumenten var ni
än befinner er? Det finns många utmaningar kring hantering av dokument kopplade
till projekt.

TriaTech
har utvecklat en modul i SharePoint Online som vi anpassar efter era behov och
implementerar i er miljö. Dra nyttan av alla fördelar med dokumenthantering i
molnet och alla möjligheter som skapas med projekthantering i SharePoint Online.


 
kontroll och överblick över projekt i SharePoint Online


Med hjälp av TriaTechs modul projektportal får ni en samlad vy med översikt
och kontroll på alla era projekt. Det är enkelt att bjuda in externa till ett helt
projekt eller en begränsad del av ett projekt. När ett nytt projekt startas,
skapas en standardiserad mappstuktur och dokumentmallar automatiskt upp
beroende på vald projekttyp. Med en projektportal blir det enkelt hitta det du
letar efter, till exempel avslutade projekt för en kund eller alla projekt inom
en viss projekttyp. Det går också bra att hitta snabbt med fritextsökning men
också med möjlighet till urval på till exempel ansvarig och status. En möjlighet
som många uppskattar är att arbeta från utforskaren med dokument, det skapar
stor igenkänning i tidigare arbetssätt och gör tröskeln till molnet lägre.

Tillgänglighet – Du får tillgång till alla
projekt både på och utanför kontoret via datorn, surfplattan eller din
smartphone.

Översikt och kontroll – Du kan enkelt söka efter
och filtrera projekt efter till exempel ansvarig eller status.

Säkert – Du styr vilka på företaget som ska ha
tillgång till projekten och med vilken behörighet.

Planering och uppgifter – Alla projekt finns samlade
på ett ställe kopplat till uppgifter och planering som hör till projektet.

Kommunikation – kommunicera enkelt inom projekt med
hjälp av en Teams-yta kopplat till projektet.

Dela yta med externa – möjliggör enkel delning av en
begränsad del i projektet med externa parter.

I en process för
införande av Projektportalen guidar TriaTech er genom alla delar som behövs för
att etablera strukturer och arbetssätt. Vi är med er i varje steg i processen
och
självklart
ingår utbildning i arbetssätt för alla medarbetare. Just utbildning ser vi på
TriaTech som avgörande för hur lyckat en implementering av ett nytt system blir.
Efter utbildningen känner sig alla trygga i att arbeta i portalen och alla
använder portalen på samma sätt. Genom utbildning i arbetssätt ser TriaTech
till att ni kan dra maximal nytta av er investering.


För att nå dit, hjälper TriaTech er genom:

Införandeprocess
till fast pris

Förstår ert
nuläge och önskade läge

Förslag på
lösning för att möta era behov

Analys,
rådgivning och guidning kring nuläge och strukturarbete

Implementation och
migrering av dokument

Utbildning i arbetssätt


Kontakta oss!
Upplever ni utmaningar kring projekthantering idag eller bara är nyfikna på att höra mer om vilka alternativ som finns, kontakta gärna vår säljavdelning på TriaTech.


Relaterade stories