Känner du dig (o)trygg i molnet?

Idag sker 81% av alla intrång genom kapade lösenord. Visste du att så mycket som 99,9% av alla av dessa intrång kan stoppas med hjälp av multifaktorautentisering?
Liten kille säkerhet

Sedan länge har vi på TriaTech arbetat utifrån vetskapen att säkerhet är ett ständigt pågående arbete – där det hela tiden gäller att ligga steget före angriparna.

Med tanke på i vilken takt säkerhetshoten förnyas, är det otroligt svårt att hålla sig uppdaterad och otryggheten är ett faktum. Angriparna har med tiden förfinat och automatiserat sina attacker och det kan vara såväl kostsamt som helt förödande med ett intrång.

Det kan räcka med att du klickar på en länk i ett mail för att släppa in en inkräktare, som inte behöver orsakar dig problem direkt utan kan använda din dator för att komma åt andra centrala delar i er IT-miljö.

Långt senare kan hela företagets filer bli krypterade, backuper otillgängliga och ofta med uppmaningen att betala en lösensumma för att kunna låsa upp allt och få tillbaka information.

Vi vet hur svårt det kan vara att förebygga och förhindra intrång, därför hjälper vi gärna till.

Tryggare i molnet

Med TriaTech:s tjänst ”Tryggare i molnet” justerar vi löpande säkerheten hos våra kunder, för att säkerställa att de säkras upp mot nya hot och att säkerhetsnivån höjs kontinuerligt. Vi genererar månadsrapporter för antal användare, licenser, grupper och Teams. Och om det skulle ske en riskfylld inloggning på ett konto – skickas ett larm direkt till vår Helpdesk för åtgärd!

I samband med detta rekommenderar vi alltid att alla användare har multifaktorautentisering aktiverad på sina företagskonton samt nyttjar tekniken hos Microsoft för scanning av bifogade filer och länkar i mail.

Tillsammans ser vi till att du kan känna dig tryggare och i stället fokusera på det som är viktigast: din affär!

/Rasmus

Relaterade stories