På förhand godkända underbiträden

Leverantören har rätt att använda följande underbiträden för att behandla personuppgifter inom ramen för Biträdesavtalet. Nedan finns information om företag, vilken plats för behandling och vilken tjänst den är aktuell tillsammans med. Kontakta oss vid frågor.

Microsoft

EU/ESS | Samtliga tjänster | Läs mer

PandaSecurity

EU/ESS | Antivirus

ALSO

EU/ESS | Licenshantering

Ingram Micro

EU/ESS | Licenshantering

Cellip

EU/EES | Telefonitjänster | Läs mer

Veeam

EU/EES samt USA | Backup programvara licenser | Läs mer

DocuSign 

EU/EES samt USA | Avtalssignering  | Läs mer

Visma

EU/ESS | Samtliga tjänster

Cisco

EU/EES samt USA | Brandväggar

TD Techdata 

EU/EES | Licenshantering

Avepoint

EU/EES | Backup O365 | Läs mer

BitTitan

EU/EES samt USA | Migreringsverktyg  | Läs mer

Autotask

EU/EES samt USA | Ärendehanteringssystem | Läs mer