Hur mycket kan man utöka e-postlådan till i Office 365 och hur kan du arkivera e-post?

Jörgen reder ut begreppen.

Enligt GDPR skall man ständigt gallra och inte spara personuppgifter längre än nödvändigt. Men mejl används idag till mer än bara skicka ”text” meddelanden. Vissa använder t.o.m. mejlen som ett arkiv… Igenkänning? 😉

Man bifogar bilder, ritningsfiler etcetera och detta gör i sin tur att mailboxen kan växa till sig rejält. Förr i tiden bifogade man filer i e-postmeddelanden som var max 2-5Mb, då detta var en standardgräns i de flesta e-postsystem.

I dag ligger den gränsen närmare 50-100Mb per meddelande. Då är det lätt att e-postlådan efter några år kan bli 20-30GB stor. Så hur stor e-postlåda kan man egentligen ha? Och kan jag arkivera mejl som jag inte vill kasta – på något smidigt sätt?

Primär e-postlåda och arkivering i molnet

Ja, standardstorleken på e-postlådan varierar lite beroende på vilken typ av licens du har.
Vissa licenser har man möjlighet att aktivera funktionen ”Online-arkivering”. Online-arkivet finns endast online i molnet, medan din primära e-postlåda är lådan man arbetar mot som standard och som finns både i molnet och som du kan synkronisera lokalt via Outlook till din PC (och nå även om du är offline).

Max storlek på e-postlåda och arkivering i Office 365

Här nedan listas några av de vanligaste licenserna i Office 365 och deras nivåer. Har du till exempel en Microsoft 365 Business Premium-licens och går i taket på 50GB, så kan en Exchange Online P2-licens adderas för att ”uppgradera” till 100GB primär e-postlåda. 100GB är idag MAX vad en primär e-postlåda kan vara.

Microsoft 365 Business Premium
Storlek på e-postlåda: Max 50GB
Online Arkiv: Max 50GB

Office 365 E3 och Microsoft 365 E3
Storlek på e-postlåda: Max 100GB
Online Arkiv: obegränsad arkivering

Microsoft 365 F3
Storlek på e-postlåda: Max 2GB
Online Arkiv: N/A

Exchange Online (P1)
Storlek på e-postlåda: Max 50GB
Online Arkiv: 50GB

Exchange Online (P2)
Storlek på e-postlåda: Max 100GB
Online Arkiv: obegränsad arkivering

Alternativ till att maxa lagringen i e-postlådan

Trots att det går att utöka arkivet och lagringen i din e-postlåda, rekommenderar vi dig att också fundera igenom om det är det bästa stället att lagra information på? Överväg om informationen som du idag lagrar i din e-post idag- kan sparas någon annanstans, till exempel i SharePoint Online eller andra system?

/Jörgen

Relaterade stories