Vad händer?

Oftast händer det mycket, följ oss på LinkedIn så har du koll på vad.

Du som tar emot e-post i mobilappen kan behöva ändra inställningar eller byta app.

Microsoft stänger av det föråldrade protokollet Basic Authentication i Microsoft 365 från den 1:a oktober och detta kan medföra att det inte längre kommer att gå att hämta e-postdata som e-post, kalender, kontakter & uppgifter för mobiltelefoner som hämtar e-post med till exempel Mail i iPhone, Gmail eller Samsung Mail i Android.

Varför gör Microsoft det här?

Detta görs på grund av säkerhetsskäl då mer än 99 procent av lösenordssprayattacker använder Basic Authentication och Microsoft 365-konton i organisationer som har inaktiverat Basic Authentication upplever 67 procent färre komprometterade användarkonton än de där Basic Authentication är aktiverad.

Vad kan jag göra?

Du kan antingen göra det själv genom att följa anvisningarna längre ner i meddelandet eller kontakta TriaTech helpdesk som kan hjälpa dig att lägga upp ditt e-postkonto på nytt i din mobil.

Om jag vill göra det själv?

Rekommendationen är att du i stället går över till att använda Microsoft Outlook-appen i mobilen. Du behöver ta bort ditt gamla e-postkonto innan du lägger till det på nytt eller byter till Outlook. Nedan hittar du länkar till guider för hur detta går till, utförandet skiljer beroende på vilken app och telefon man använder.

iPhone/iPad

Konfigurera e-post i appen Outlook (microsoft.com)
Konfigurera e-post i e-postappen (microsoft.com)

Android

Konfigurera e-post i appen Outlook (microsoft.com)
Konfigurera e-post i e-postprogram (microsoft.com)

Mer information

Mer teknisk information hittar du genom att klicka på följande länk:
Deprecation of Basic authentication in Exchange Online | Microsoft Learn

Nu kan du lagra din data i Sverige

Du som idag har en molntjänst via Azure och Microsoft 365 kan nu välja att lagra din data i Microsofts svenska datacentersom fysiskt finns i regionen Gävle-Sandviken! 

Vi har så klart testat

På TriaTech älskar vi att testa nya grejer och är gärna snabba på bollen när en ny möjlighet tillgängliggörs. Väldigt kort efter den svenska datacenterregionen öppnades upp, började vi därför flytta kunder som haft infrastruktur i Azure från West Europe till Sweden Central. 

Tekniskt sett vad gäller Azure-tjänsterna så har vi inte stött på några större problem, vår generella uppfattning är att det fungerar mycket bra. Den enda utmaning som vi stött på hittills, är vid hybrida lösningar, där man förlitar sig på ”vanliga” internetuppkopplingar på företagen. Problemet vi upptäckt är svarstider och överföringshastigheter som inte blir symmetriska och som då kan skapa problem med tjänsterna och upplevelsen för användarna. 

Vi rekommenderar nätverkstestning

Vi rekommenderar därför en grundlig nätverkstestning med TCP- och UDP-dataströmmar för att mäta dataflödet i uppkopplingarna till Azure från sin ISP innan man gör en flytt till Azure. Så valet av uppkoppling från företaget och användarna – kan ibland vara avgörande för en lyckad miljö i Azure. 

Vill du veta mer? Hör av dig till Roger på roger@triatech.se

Fördelar med att lagra data i svenska moln:

Enklare att möta kraven för personuppgifter och GDPR när man lagrar känslig data inom landets gränser.

Kunder som har data lagrat i både molnet och på egen server (lokalt eller i ett privat moln) kan dra fördel av att båda ligger i Sverige genom högre kapacitet och snabbare svarstid.

Ett enkelt sätt att minska miljöpåverkan, eftersom Microsofts datacenter i Sverige kommer att drivas med 100 % förnybar energi. Det gör de svenska datacentren till en av de mest hållbara i världen. Ambitionen är att uppnå en nollvision för koldioxid, med 100 % förnybara energi 2025.

Kommunikativt ledarskap - ny utbildning

Behöver du effektfulla råd och goda kunskaper om på vilket sätt du bäst når fram till med information och kommunikation till dina medarbetare? Då har vi utbildningen. I ”Kommunikativt ledarskap”, får du som chef och ledare verktyg och handfasta råd kring hur du kan nå fram, skapa delaktighet och utveckla ditt lag. 

Exempel på innehåll:
  • Hantera olika kommunikationsstilar
  • Professionell kommunikation
  • Kommunikativt förhållningssätt
  • Strategier för internkommunikation


Nyfiken?
Kontakta Rebecka Axellie på rebecka@triatech.se eller 0243-79 79 02