Ändringar i Microsofts abonnemang och priser

Uppdaterad 2022-05-05.

Det kommer att ske förändringar i Microsofts företagsabonnemang under 2022.

Förändring – Uppdaterad abonnemangsform

Idag har de flesta företag Microsoft 365-licenser (CSP) med friheten att ändra antalet licenser och byta mellan licenser från dag till dag.

Den 1/7 2022 inför Microsoft uppdaterad abonnemangsform på alla Office 365/Microsoft 365-licenser, vilket innebär att det inte kommer att gå och förändra licensantal nedåt under pågående avtalsperiod.
Det kommer vara tillåtet att öka, men inte minska antalet licenser under avtalstiden.

För att behålla dagens licenspris behöver man låsa på årsabonnemang med årsfaktura.
Alternativet med månadsabonnemang kommer fortsatt finnas, men till 20% högre pris än vid låst årsabonnemang.

Det kommer vara möjligt att blanda månads- och ett årsabonnemang för önskad flexibilitet och prisbild.


FRÅGOR OCH SVAR

Nedan har vi samlat svar på några vanliga frågor avseende de kommande förändringarna.

Ta gärna kontakt med oss via telefon på 0243-79 79 00 eller skicka ett e-postmeddelande om du har några ytterligare frågor.

Vad ska ditt företag göra?

Våra kunder har eller kommer att få information från oss om era licenser samt förslag som ni behöver ta ställning till.

Vad händer om ditt företag inte gör något?

Licenserna kommer att gå över till månadsabonnemang med 20% högre pris per licens.


FRÅGOR OCH SVAR – Uppdaterad licensmodell

Kan jag ändra antalet licenser under pågående avtalstid?

Svar: Ja och nej, du kan öka antalet licenser, men däremot kommer du inte kunna minska antalet licenser under abonnemangstiden.
När du ökar antalet licenser betalar du för kvarvarande tid fram till förfallodatumet för aktuellt licens, t ex Microsoft 365 Business Premium.

När kan jag minska antalet licenser?

Svar: Meddela TriaTech minst 14 dagar innan förfallodatum om du vill göra förändringar i antalet licenser. Detta gäller både månads- och årsabonnemang.

Kan jag flytta licensen från en person som har slutat till en ny kollega?

Svar: Ja, det går alldeles utmärkt. Licenserna är låsta till företaget under abonnemangstiden.

Kan det bli olika förfallodatum på olika licenser?

Svar: Ja, du kan t ex få ett förfallodatum på Microsoft 365 Business Standard-licenserna och ett annat på Microsoft 365 Business Premium-licenserna.

Kan jag blanda mellan månads- och årsabonnemang?

Svar: Ja, du kan ha t ex 90% av licenserna på årsabonnemang och 10% på månadsabonnemang.
Månadsabonnemanget kommer att kosta 20% mer jämfört med årsabonnemang.

Går det att ändra från en licenstyp till en annan under abonnemangstiden?

Svar: Det kommer vara möjligt att uppgradera mellan några licenstyper.
Nedanstående matris beskriver möjliga licensförändringar/uppgraderingar.
Denna möjlighet kommer enligt Microsoft bli tillgänglig tidigast under tredje kvartalet 2022.

Med reservation för tolkningar och felaktigheter samt att informationen kan komma att ändras av Microsoft.


ARKIV

Information 2022-01-31.

Det kommer att ske förändringar i Microsofts företagsabonnemang och priser under 2022.

Förändring 1 – Prishöjning

Den 1/3 2022 kommer Microsoft att genomföra prishöjningar med 9-25% på följande produkter. Priserna är angivna i amerikanska dollar och de svenska priserna kommer senare i februari.

  • Microsoft 365 Business Basic (från 5 till 6 USD per licens och månad)
  • Microsoft 365 Business Premium (från 20 till 22 USD)
  • Office 365 E1 (från 8 till 10 USD)
  • Office 365 E3 (från 20 till 23 USD)
  • Office 365 E5 (från 35 till 38 USD)
  • Microsoft 365 E3 (från 32 till 36 USD)
Du kan hitta mer information på Microsofts blogg

Förändring 2 – Uppdaterad licensmodell

Idag har de flesta företag Microsoft 365-licenser (CSP) med friheten att ändra antalet licenser och byta mellan licenser från dag till dag.

Den 10/1 2022 börjar Microsoft införa en ny licensmodell för årsavtalen där det kommer vara tillåtet att öka, men inte minska antalet licenser under avtalstiden.

Alternativet med månadsabonnemang kommer fortsatt finnas, men till 20% högre pris än vid låst årsabonnemang.

Det kommer vara möjligt att blanda månads- och ett årsabonnemang för önskad flexibilitet och prisbild.


FRÅGOR OCH SVAR – Prishöjning

Kan jag skydda mig mot prishöjningen?

Svar: Ja, genom att aktivera årsabonnemang senast den 28/2 2022 låser du licensen på dagens pris i 12 månader. Genom att aktivera årsabonnemang förbinder sig företaget till beställt antal licenser och betalningen sker via årsfaktura i samband med aktivering av årsabonnemang.


Servrar lokalt, i molnet eller både och? Bild på medarbetare i Triatech.